Student Council

Seyadali A K
Seyadali A K

Chairperson

Abigith Johnson
Abigith Johnson

General Secretary

Aiswarya Lekshmi M U
Aiswarya Lekshmi M U

Vice Chairperson

Meenu B Pillai
Meenu B Pillai

Vice Chairperson

Ajay Martin
Ajay Martin

Creative Head

Asif Kareem
Asif Kareem

Media Head

Brahmesh Jayaram
Brahmesh Jayaram

Organising Secretary

Gauri Prasanth
Gauri Prasanth

Hostel Secretary

Gayathri Krishnan
Gayathri Krishnan

Organising Secretary

Gokul Surendran
Gokul Surendran

Hostel Secretary

Gowri Ramachandran
Gowri Ramachandran

Entertainment Secretary

Jishnu Dinesh
Jishnu Dinesh

Treasurer

Jithin Jayakumar
Jithin Jayakumar

University Union Counsellor

Lakshmipriya V G
Lakshmipriya V G

Treasurer

Ahamed Eajas
Ahamed Eajas

Entertainment Secretary

Naomi L Manu
Naomi L Manu

Creative Head

Rarima C S
Rarima C S

Media Head

Vineeth Unnikrishnan
Vineeth Unnikrishnan

Arts Secretary

Vishnu K
Vishnu K

Sports Secretary

Gayathri Sreekumar
Gayathri Sreekumar

Sports Secretary

Hrithwik Babu
Hrithwik Babu

Joint Secretary

Gereena Sara Zachariah
Gereena Sara Zachariah

Magazine Editor

Aravind S Sambhu
Aravind S Sambhu

Magazine Editor