DEPARTMENTS MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

GENERAL MEDICINE

Dr S Bhasi

Dr Kala

Dr Jesmy

Dr Dhanush

Dr C Jayakumar

Dr Abhilash

Dr Jojo Joseph

Antony

Dr Saraswathy

Dr Elizabeth Jacob

Dr Smitha

Dr Hrudya

Dr Sumesh Raj

Dr Wilson Joseph

Dr Payal

Dr Prasanth Prasad

Dr Sanjay Zachariah

Dr Jarlin John

Dr Afsal Abdul Vahid

On rotation

GENERAL SURGERY

Dr R Samadarsi

Dr Ajayan G

Dr Jaideep P

Dr Satheesan M

Dr Jabbar K S

Dr Azarudeen

Jalaludeen

Dr Ansar P P

Dr Arun Lal S

Dr N Jayaraj

Dr Sathchith S

Dr Athul Babu

Dr Ganesh K G

Dr Sunandhakumari LT

Dr Henry P Y

Dr Anu V Babu

Dr Nithin Das

Dr Jayasankar V

Dr Thomas K Thomas

Dr Rajan J

Dr Deepak Paul

Dr Satheeshkumar C

On rotation

OBSTETRICS &

GYNAECOLOGY

Dr Sulekha Devi P B

Dr Neelima V Nair

Dr Divya R Prasad

Dr Lency Kuriyakose

Dr Bhavani L Nair

Dr A Nazeema

Dr Nimmy P

Dr Lekshmi M

Dr Prameeda P R

Dr Aradhana

Radhakrishnan

Dr Kalpana Gopan

Dr Susheela Anilkumar

Dr Kumari Beena S

Dr Suja Daniel

Dr Majusha V

Dr Sreeja P R

Dr Christaly R

Dr Sulekha Devi P B

Dr Neelima V Nair

Dr Divya R Prasad

Dr Lency Kuriyakose

Dr Bhavani L Nair

Dr Susheela Anilkumar

Dr A Nazeema

Dr Nimmy P

Dr Lekshmi M

Dr Prameeda P R

Dr Aradhana

Radhakrishnan

Dr Kalpana Gopan

Dr Kumari Beena S

Dr Suja Daniel

Dr Majusha V

Dr Sreeja P R

Dr Christaly R

Dr Susheela Anilkumar

PAEDIATRICS

Dr K M Gopinadhan

Dr Razin Nazarullah

Dr Rajeev S V

Dr Jain J

Dr Aiswarya Sankar

Dr Lalitha Kailas

Dr Swapna K Pillai

Dr Sajith J S

Dr Dira A N

Dr Dr Divya L P

Dr Kunju

Dr Shaji S M

Dr Rekha S Nair

Dr Mereta Ann

Varghese

Dr Dileep K

Dr Jean Rose Paul

Dr K M Gopinadhan

Dr Razin Nazarullah

Dr Rajeev S V

Dr Jain J

Dr Aiswarya Sankar

Dr Kunju

Dr Lalitha Kailas

Dr Swapna K Pillai

Dr Sajith J S

Dr Dira A N

Dr Dr Divya L P

Dr Shaji S M

Dr Rekha S Nair

Dr Mereta Ann

Varghese

Dr Dileep K

Dr Jean Rose Paul

ORTHOPAEDICS

Dr M Raffic

Dr Anoop S

Dr Rajesh Vijayan

Dr Md Shabaz Sherif

Dr B Renuka

Dr V K Kumar

Dr Satheesh Kumar

Dr Sherafudeen Y

Dr Narayanan S K

Dr Arshad A R

Dr M Raffic

Dr Anoop S

Dr Rajesh Vijayan

Dr Md Shabaz Sherif

Dr B Renuka

Dr V K Kumar

Dr Satheesh Kumar

Dr Sherafudeen Y

Dr Narayanan S K

Dr Arshad A R

ENT

Dr K B Rajamma

Dr J Kiranjith

Dr Krishnan K

Dr Aneesa A M

Dr K Sasikumar

Dr Nishant M B

Dr Archana Pillai R

Dr K B Rajamma

Dr J Kiranjith

Dr Krishnan K

Dr Aneesa A M

Dr K Sasikumar

Dr Nishant M B

Dr Archana Pillai R

Dr K B Rajamma

Dr J Kiranjith

Dr Krishnan K

Dr Aneesa A M

Dr K Sasikumar

Dr Nishant M B

Dr Archana Pillai R

OPHTHALMOLOGY

Dr J Antony

Dr Bindu Thampi

Dr Rekha R S

Dr Ajith Mohan M

Dr K Mahadevan

Dr Remya R

Dr Anitha Cherian

Dr J Antony

Dr Bindu Thampi

Dr Rekha R S

Dr Ajith Mohan M

Dr K Mahadevan

Dr Remya R

Dr Anitha Cherian

Dr J Antony

Dr Bindu Thampi

Dr Rekha R S

Dr Ajith Mohan M

Dr K Mahadevan

Dr Remya R

Dr Anitha Cherian

DERMATOLOGY

Dr Simi

Dr Priya Nair

Dr Suja

Dr Simi

Dr Devan Prakash

Dr Simi

Dr Priya Nair

Dr Devan Prakash

Dr Suja

Dr Priya Nair

Dr Devan Prakash

Dr Simi

Dr Devan Prakash

Dr Priya Nair

Dr Devan Prakash

PULMONOLOGY

Dr S Ghosh

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

Dr S Ghosh

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

Dr S Ghosh

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

Dr Sudin Koshy

Dr Abdul Hashim KP

Dr Jineesh Joseph

PSYCHIATRY

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr V Pavithran

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr V Pavithran

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr V Pavithran

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr V Pavithran

Dr Gayathri Madhu

Dr Sharon Thomas

Dr V Pavithran

DENTISTRY

Dr Akshay Gopal

Dr Preeja C

Dr Calvin Hilary

Dr Swathi Vijayan

Dr Subhash R Kurup

Dr Veena T K

Dr Preeja C

Dr Calvin Hilary

Dr Swathi Vijayan

Dr Subhash R Kurup

Dr Yeshaswini T

Dr Preeja C

Dr Swathi Vijayan

Dr Subhash R Kurup

Dr Akshay Gopal

Dr Preeja C

Dr Calvin Hilary

Dr Swathi Vijayan

Dr Subhash R Kurup

Dr Arun Sivadas

Dr Preeja C

Dr Calvin Hilary

Dr Swathi Vijayan

Dr Subhash R Kurup

Dr Yeshaswini T

Dr Jai Govind

Dr Preeja C

Dr Calvin Hilary

Dr Subhash R Kurup

CARDIOLOGY

Dr Abhilash Nair T P

Dr Biji Soman

Dr Binu S S

Dr Biji Soman

Dr Anil Roby

Dr Biji Soman

Dr Abhilash Nair T P

Dr Biji Soman

Dr Binu S S

Dr Biji Soman

Dr Anil Roby

CTVS


Dr Rameswara T

ENDOCRINOLOGY

Dr Mohan Shenoy

Dr Tittu Oommen

Dr Tony

Dr Mohan Shenoy

Dr Tittu Oommen

Dr Mohan Shenoy

Dr Tittu Oommen

Dr Tony

MEDICAL

GASTROENTEROLOGY

Dr K T Shenoy

Dr Anoop R

Dr Abhilash H

Dr Anoop R

Dr K T Shenoy

Dr Anoop R

Dr K T Shenoy

Dr Anoop R

Dr Anoop R

Dr Abhilash H


Dr K T Shenoy

Dr Anoop R

SURGICAL

GASTROENTEROLOGY

Dr Arunkumar M L

Dr Deepak George T


Dr Arunkumar M L

Dr Deepak George T


Dr Arunkumar M L

Dr Deepak George T


NEONATOLOGY

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

Dr Anju J

Dr Diya A N

Dr Dileep K

NEURO MEDICINE

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

Dr Manoj P

Dr Prem Krishnan R

NEUROSURGERY

Dr Janardhanan Potty

Dr Kiran Raj V

Dr Janardhanan Potty

Dr Kiran Raj V

Dr Janardhanan Potty

Dr Kiran Raj V

NEPHROLOGY

Dr Jigy Joseph

Dr Jigy Joseph

Dr Jigy Joseph

Dr Jigy Joseph

Dr Jigy Joseph


MEDICAL ONCOLOGY

Dr Rakul Nambiar

Dr Rakul Nambiar

Dr Rakul Nambiar

Dr Rakul Nambiar

Dr Rakul Nambiar

Dr Rakul Nambiar

SURGICAL ONCOLOGY


Dr Ansar PP

Dr Ansar PP


PAEDIATRIC SURGERY

Dr Henry P Y

Dr Mathen P George

Dr Henry P Y

Dr Mathen P George

Dr Henry P Y

Dr Mathen P George

Dr Henry P Y

Dr Mathen P George

Dr Mathen P George


PLASTIC SURGERY


Dr Unnikrishnan S

Dr Unnikrishnan S


Dr Unnikrishnan S


RHEUMATOLOGY


Dr Deepak Rath


Dr Deepak Rath


Dr Deepak Rath

SPINE SURGERY


Dr Ashok Thomas

UROLOGY

Dr Arun B


Dr Gini A K

Dr Arun B

Dr Gini A K